LOKAL USŁUGOWY NR 2

LOKAL USŁUGOWY

SUTERENA

POM. HANDLOWO-USŁUGOWE………57.36 m²

ZAPLECZE………………………………….24.72 m²

WC……………………………………………..3,16 m²

POM. SOCJALNE……………………………6,24 m²

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA…………91,48 m²

KARTA LOKALU
KONTAKT
POWRÓT
2018-09-16T21:38:26+00:00